Gezien onze logistieke activiteiten en de verhuizing naar de logistieke hotspot Oss, worden de synergievoordelen steeds groter. Dit is niet alleen goed voor lokale bedrijven, maar ook voor onze klanten. Hierdoor kunnen we kostenefficiënter werken door bijna de gehele keten te beheersen.
Voor meer informatie: http://www.logistiekplatformoss.nl

logistiek-platform-oss