Total Pack neemt voortdurend haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en probeert iedere keer een steentje daaraan bij te dragen.

Wij hebben veel respect voor mensen die zich inzetten voor de kankerbestrijding. Middels een financiële donatie hopen we ook dat de samenloop voor hoop een gigantisch succes wordt en daardoor deze verschrikkelijke ziekte weer een beetje sneller en beter bestreden kan worden.

Voor meer info: https://www.samenloopvoorhoop.nl/heesch